British Universities Lifesaving Clubs' Association

Swansea

Back

 

Swansea University Lifesaving Team are a group of students who are passionate about lifesaving and wish to encourage others to join their enthusiasm!

 

Mae Clwb Achub Bywyd Abertawe yn dîm o fyfyrwyr sy'n angerddol ynglŷn achub bywyd ac yn dymuno i annog eraill i ymuno a'u brwdfrydedd!

We welcome students of all abilities, whether it's your first time or your 100th time lifesaving, whether your a first year or third year student! Whether you want to keep up fitness, learn new skills for life, work towards competitions or just have a bit of fun, we are the club for you! We do regular first aid training and hope to utilise our great location by putting on beach sessions throughout the year!

 

Rydym yn croesawu pob myfyriwr gwaith beth eu gallu, pe bai eich tro gyntaf neu 100fed tro, dim ots os yw eich blwyddyn gyntaf neu flwyddyn olaf!  Rydym yn darparu cyfleoedd i wella eich ffitrwydd, dysgu sgiliau newydd, gweithio tuag at gystadlu neu i gymdeithasu a chael hwyl. Rydym yn cynnal ymarferion cymorth cyntaf yn rheolaidd ac yn dymuno i wneud y gorau o'n lleoliad arbennig trwy gyflawni sesiynau ar y traeth trwy gydol y flwyddyn!