British Universities Lifesaving Clubs' Association

Swansea

Back

 

Swansea University Lifesaving Team are a group of students who are passionate about lifesaving and wish to encourage others to join their enthusiasm!

 

Mae Clwb Achub Bywyd Abertawe yn dîm o fyfyrwyr sy'n angerddol ynglŷn achub bywyd ac yn dymuno i annog eraill i ymuno a'u brwdfrydedd!

We welcome students of all abilities, whether it's your first time or your 100th time lifesaving, whether your a first year or third year student! Whether you want to keep up fitness, learn new skills for life, work towards competitions or just have a bit of fun, we are the club for you! We do regular first aid training and hope to utilise our great location by putting on beach sessions throughout the year!

 

Rydym yn croesawu pob myfyriwr gwaith beth eu gallu, pe bai eich tro gyntaf neu 100fed tro, dim ots os yw eich blwyddyn gyntaf neu flwyddyn olaf!  Rydym yn darparu cyfleoedd i wella eich ffitrwydd, dysgu sgiliau newydd, gweithio tuag at gystadlu neu i gymdeithasu a chael hwyl. Rydym yn cynnal ymarferion cymorth cyntaf yn rheolaidd ac yn dymuno i wneud y gorau o'n lleoliad arbennig trwy gyflawni sesiynau ar y traeth trwy gydol y flwyddyn!
 

 

Our team is very close, we support and help each other during club training, competitions, socials and outside training hours! 

We have many ‘interesting socials!’; ranging from sober social nights, sea dips, nights out, and day trips. We also attend many competitions, meaning we have weekends away during the year!

 

Mae ein tîm yn un fach ac agos, rydym yn cefnogi ac yn helpu eraill yn ystod ymarferion clwb, o fewn cystadlaethau, ar nosweithiau cymdeithasol a thŷ hwnt i oriau ymarfer! Rydym yn cynnal sawl noswaith gymdeithasol, sy'n amrywio o sobr, dipiau yn y môr, nosweithiau yn y dref a theithiau yn ystod y dydd. Rydym hefyd yn mynychu llawer o gystadlaethau, sydd yn golygu bod sawl penwythnos ar gael i fynd i ffwrdd a mwynhau!

 

Training Sessions

Sunday: 19:00-20:00 @ Welsh National Pool (wet side lifesaving skills session)

Dydd Sul: 19:00-20:00 @ Pwll Nofio Cenedleuthol Cymru(Ymarfer sgiliau achub bywyd yn y pwll).

Tuesday: 19:30-20:30 @ Fulton House (dry side lifesaving skills session)

Dydd Mawrth: 19:30-20:30 @ Ty Fulton (Ymarferion cymorth cyntaf).

Tuesday: 21:00-22:00 @ Welsh National Pool (wet side fitness skills session)

Dydd Mawrth: 21:00-22:00 @ Pwll Nofio Cenedleuthol Cymru (Ffitrwydd yn y pwll). 

Wednesday: 16:00-17:00 @Fulton House (dry side circuits fitness session)

Dydd Mercher: 16:00-17:00 @Ty Fulton (Ymarfer ffitrwydd - cylched).

 

The skill-based pool session in which we work and learn lifesaving skills including rope throwing, manikin holding and towing, competition skills and water-based first aid scenarios! This increases knowledge about life saving but also improves teamwork and skills that are important to have in life!

Mae’r sesiwn pwll yn seiliedig ar sgiliau achub bywyd gan gynnwys taflu rhaff, dal a thynnu manicin, sgiliau cystadlu a senarios cymorth cyntaf dŵr! Mae hyn yn cynyddu gwybodaeth am achub bywyd ond hefyd yn gwella gwaith tîm a sgiliau sy'n bwysig mewn bywyd pob dydd!

 

One fitness water session includes building stamina; it acts as a swimming session to prepare for competitions throughout the year!

Mae un sesiwn dŵr ffitrwydd yn cynnwys adeiladu dygnwch; mae'n gweithredu fel sesiwn nofio i baratoi ar gyfer cystadlaethau trwy gydol y flwyddyn!

 

Our dryside lifesaving skill session focuses on SERC training for competitions, which includes first aid skills, and scenarios.

Mae ein sesiwn sgiliau achub bywyd sych yn canolbwyntio ar hyfforddiant SERC ar gyfer cystadlaethau, sy'n cynnwys sgiliau cymorth cyntaf, a senarios.

 

Club Achievements

Overall Championships 4th @ BULSCA Student Championships 2020

Overall Speeds 4th @ BULSCA Student Championships 2022

Men’s Team Speeds 2nd @ BULSCA Student Championships 2020

2 new club records @ BULSCA Student Championships 2022

23 medals won (in 7 events) @ BULSCA Championships 2022

Contact us

Website: https://www.swansea-union.co.uk/activities/club/lifesaving/

Email: [email protected] 

Facebook: @swanseauniversitylifesavingteam

Instagram: @sulifesaving

Tiktok: @swansealifesaving

Join the mailing list

By clicking below I acknowledge that BULSCA will send me emails about relevant events and news. You may opt out anytime by clicking unsubscribe in any email!